Jak zaplanować rozmiary paneli szklanych?

1. Sporządzenie szkicu. 

Najlepiej na początku zrobić wstępny szkic. Nie ma znaczenia, czy rysunek zachowuje odpowiednią skalę.  Jeśli chcesz mieć wycięcia na gniazda lub jakieś wycięcia na krawędzi, możesz już to narysować. W przypadku wielu gniazd wystarczy zmierzyć tylko jedno lewe gniazdo. Gniazda mają ustandaryzowaną odległość, nasz edytor automatycznie wylicza resztę.

2. Pomiar szerokości i wyskości. 

Odległości są zawsze mierzone od lewego dolnego rogu. Do pomiaru najlepiej użyć dalmierza, alternatywnie można użyć miarki. Najpierw zmierz szerokość i wysokość ściany między blatem i szafkami górnymi – od krawędzi do krawędzi. Najlepiej mierzyć w kilku miejscach i zapisać najmniejszy zmierzony pomiar. Następnie możesz nanieść pomiary na swój szkic. 

3. Pomiar gniazdek i wycięć. 

Odległość mierzymy od brzegu ściany do środka gniazdka, po czym nanosimy wymiary na szkic. Jeżeli mamy więcej gniazdek to powtarzamy tą czynność. Najlepiej ponownie sprawdzić zmierzone wartości, aby mieć absolutną pewność, że wszystko jest w porządku.

4. Korekta wymiarów. 

Od pobranych wymiarów należy odjąć  bezpieczną odległość. Aby to zrobić, należy odjąć 4 mm od zmierzonej długości. Podobnie z wysokością. W przypadku gniazd lub innych wycięć odejmuje się 2 mm od zmierzonych wartości. Tak sporządzony szkic można nam przesłać mailem do wyceny i projektu. 

https://vimeo.com